De koran over niet-moslims

Kort samengevat wordt in de koran het volgende gesteld:

'Niet-moslims zijn huichelaars, leugenaars, gierig, doof, stom en blind en gaan naar de hel'.


Hier zijn 447 korte beschrijvingen en verwijzingen naar teksten over intolerantie ten aanzien van niet-moslims in de koran. Het eerste cijfer verwijst naar de soera, de tweede naar de versen in de soera. Onder de cijfers staan de teksten zoals die in de koran staan om zelf te zien of dat de interpretaties correct zijn. Mocht u van mening zijn dat hieronder fouten staan, dan horen we dat graag met verwijzing naar het desbetreffende vers.

God straft de ongelovigen
Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf
Niet-moslims hebben een ziekte in hun hart. God zal hun straffen!
Een ongelovige gelooft niet omdat God hem verblindt
Wie niet gelooft zal branden!
Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd
Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
Wie werkt op de sabbath is een verachte aap.
Wie de koran maar gedeeltelijk gelooft zal naar de hel gaan.
Ongelovigen zijn vervloekt
Wie zijn geloof verliest vanwege niet vervulde gebeden wordt vervloekt
Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel.
God is de vijand van iedereen die niet moslim is
Ongelovigen zien geen tekenen van God omdat ze zijn wetten overtreden
Ongelovigen worden gestraft
Wie het verheerlijken van God tegenwerkt gaat naar de hel
Joden en Christenen zijn niet te vertrouwen.
Niet-moslims zijn verliezers
Niet gelovigen worden door God voor de gek gehouden als ze het even goed hebben, daarna branden ze toch lekker in de hel
Alleen dwazen wenden zich van het geloof af want moslims hebben gelijk
Iedereen die de tekenen van God niet wil zien wordt vervloekt
Ongelovigen worden niet alleen door God , maar ook door de engelen en alle mensen vervloekt
Ongelovigen zullen vervloekt blijven, hoe lief en aardig ze ook zijn
Iedereen die een voorwerpt aanbidt (dus ook een crucifix, een boeddhabeeld, een televisie, een grote zwarte steen of een amulet) wordt gestraft door God .
Ongelovigen zijn doof, stom en blind.
Wie zich niet wil laten leiden door God zal lekker in de hel worden gegooid.
Een moslim die iemand heeft vermoord kan door middel van boetedoeningen vergeven worden door God .
Dood iedereen die tegen moslims strijd. Verdedig je geloof tot de dood. Ga daarmee door totdat iedereen moslim is. Als de tegenpartij ophoudt met strijden, hou dan ook op.
De trots van de ongelovige zal hem aansporen tot het plegen van nog meer zondes, maar hij zal toch in de hel terechtkomen, en dat is lekker puh.
Een afvallige zal branden in de hel
Huw geen anders- of ongelovigen. Je kan beter een slaaf nemen dan je te verlagen tot een dergelijk huwelijk.
Ongelovigen zijn onrechtvaardig
Ongelovigen hebben duivels als vrienden
Ongelovigen die schenken doen dat alleen maar om op te vallen. Ze hebben geen macht over wat zij verdienen en worden niet door God gesteund.
Ook de kinderen en bezittingen van ongelovigen zijn brandstof voor de hel.
Het is de plicht van de moslim om ongelovigen de hel toe te wensen.
Het is de plicht van de moslim om andersgelovigen (waaronder joden) en ongelovigen te vertellen dat ze gefolterd gaan worden.
Joden en Christenen die de koran afwijzen doen dat omdat ze hebben verzonnen dat ze maar heel even zullen branden in de hel.
Wordt geen vriendjes met ongelovigen want zij zijn eng.
God vindt ongelovigen niet lief
God straft ongelovigen niet alleen na hun leven maar ook tijdens hun leven! En God zal hun ook niet helpen. Lekker puh.
Alleen moslims zijn te vertrouwen
God houdt alleen van mensen die bang voor hem zijn.
Alle niet-moslims gaan naar de hel.
En ongelovigen worden ook nog eens vervloekt door alle engelen en mensen. (Ongelovigen zijn nl. geen mensen)
Het maakt niet uit hoeveel ongelovigen betalen om zich af te kopen, al financieren ze de Westermoskee. Ze zullen branden in de hel!
Op de dag van het oordeel zal het gezicht van de ongelovige eruit zien als die van zwarte piet.
God pleurt ook alle kinderen en bezittingen (dus ook als ze de koran bezitten) van ongelovigen in de hel. Lekker puh!
Wordt geen vriendjes met niet-moslims. Niet-moslims houden namelijk van leedvermaak (ze lijken wat dat betreft wel wat op God )
Moslims die rente ontvangen moeten bang zijn voor God want ze zouden wel eens in hetzelfde vuur kunnen belanden als de ongelovige.
Wie een ongelovige gehoorzaamt kan in de hel terechtkomen
Maak ongelovigen bang.
Treur niet om ongelovigen. Ze kunnen God toch niets doen. Integendeel. God gaat hen straffen!
God is niet bang voor de ongelovige, God zal de ongelovige straffen
De reden waarom God ongelovigen een onbekommerd leven laat leiden is omdat hij ze daarna nog meer kan straffen.
Wie de macht van God onderschat, brandt in de hel.
Joden hebben tegen de zin van God profeten gedood
Joden hebben het verbond met God verbroken omdat ze op gewin uit waren.
Trek je niets aan van eventuele voorspoed bij ongelovigen, ze gaan toch naar de hel.
Wie God niet gehoorzaamt wordt gestraft.
God vergeeft alleen degenen die berouw tonen én geloven.
Wie wegens geldgebrek geen 'gewone' gelovige vrouw kan huwen mag trouwen met een slavin. Mits deze gelovig is natuurlijk.
Wie zijn rijkdommen verbergt voor God zal gestraft worden. Ongelovigen ook.
Wie zijn geld aan zichzelf besteedt en niet in God of het einde der tijden gelooft wordt gestraft.
De Laatste Dag zal voor ongelovigen verschrikkelijk zijn
Joden rukken de woorden van God uit hun verband en God heeft hen daarom vervloekt
Wie iets of iemand gelijkstelt met God (bv Jezus = God) begaat een grote zonde
Joden en Christenen verdraaien de waarheid over God , het zijn leugenaars en God heeft ze daarom vervloekt.
Joden en Christenen die voorkomen dat anderen moslim worden gaan naar de hel.
Als bij ongelovigen de huid is weggebrand in de hel, dan komt er een nieuwe huid voor in de plaats zodat ze voortdurend pijn zullen hebben. Slim van God !
Wie Mohammed niet als de boodschapper van God wil zien, is verleid door Satan.
Wend je af van degene die niet gelooft
Wie vecht voor God vecht tegen Satan, die de ongelovigen steunt. Wie sterft in de strijd voor God zal worden beloond.
Ongelovigen denken niet na over de koran. Ze kunnen daarin geen tegenstrijdigheden ontdekken terwijl dat het bewijs is dat het van God afkomstig is! (in werkelijkheid barst de koran van de tegenstrijdigheden)
Strijd voor de islam en God zal de macht der ongelovigen beperken
Als een vriend eerst voor God wil werken maar daarna vijandig is jegens de islam, moet je hem doden.
Een moslim mag geen andere moslim doden. Als het echter per ongeluk was, dan ga je vrijuit door een slaaf af te kopen of door twee manden te vasten. Ongelovigen doden is dus kennelijk niet zo erg.
Ongelovigen zijn de vijanden van moslims.
Hou je wapens in de gaten, want ongelovigen zullen ze pikken en tegen je gebruiken. God heeft snode plannen bedacht voor de ongelovigen.
Wees sterk bij het vervolgen van de ongelovigen.
Wie kritiek heeft op Mohammeds autoriteit zal in de hel worden gegooid.
Ongelovigen snijden oren van vee af en bederven de schepping maar belanden toch in de hel.
Wie twijfelt aan het geloof is gedoemd.
Zeg tegen ongelovigen dat ze gestraft zullen worden
Maar geen vrienden met ongelovigen. God is een betere keuze.
Huichelaars en ongelovigen gaan naar de hel
Als ongelovigen een strijd winnen, dan zegt dat niets, God rekent toch met ze af op de dag des oordeels.
Wordt geen vrienden van ongelovigen
Ongelovigen zullen branden in de hel, niemand zal hen helpen.
Wie niet God en zijn boodschappers volgt wacht een vernederende straf
Joden worden gestraft door God omdat ze rente vragen
Ongelovigen gaan voor een lange tijd naar de hel
Al het werk dat ongelovigen is vergeefs want ze gaan toch naar de hel.
Ongelovigen gaan naar de hel
Joden rukken de woorden van God uit hun verband en zijn delen van Allahs woorden vergeten. Daarom zijn ze oneerlijk en is hun hart verhard.
Omdat Christenen een deel van Allahs woorden zijn vergeten streden zij onderling en zullen ze ook in de hel belanden.
Christenen zijn godslasteraars omdat ze Jezus gelijkstellen aan God.
Dood iedereen die oorlog tegen de moslims voert, hak handen en voeten af en gooi ze uit het land. Ze gaan naar de hel.
Ongelovigen kunnen hun lot (enkele reis hel) niet vermijden.
God zal degene die het bestaan van God willen testen (naast joden en ongelovigen) naar de hel sturen.
Wie geen wraak neemt volgens het primitieve oog om oog principe is onrechtvaardig
Maak geen vrienden met joden en christenen. Dat zijn volken in overtreding.
Maak geen vrienden met joden, christenen of ongelovigen
Joden en Christenen haten moslims omdat moslims in God geloven.
God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.
Joden doen slechte dingen zoals het veroorzaken van oorlogen, daarom heeft God joden niet lief.
De joden en christenen hebben de Torah en het evangelie niet toegepast en zijn daarom slecht.
Ongelovigen krijgen geen steun van God
Joden moeten de wetten van de Torah beter naleven
Alleen joden en christenen die in God en de Laatste Dag geloven hebben niets te vrezen
De joden behandelden sommige profeten als leugenaars en probeerden hen te doden
Wat God ook deed, de joden bleven blind en doof voor God
Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze geloven dat Jezus God is.
Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze in de drieeenheid (vader, heilige geest, zoon) geloven.
Ook David (joden, christenen) en Jezus (christenen) vervloekten ongelovigen.
Joden en Christenen maken vrienden met ongelovigen maar zullen daarvoor gestraft worden, want dat is niet wat God wil dat ze doen.
Wie vrienden wordt met ongelovigen is God ongehoorzaam
Joden zijn het meest vijandig tegenover moslims, christenen iets minder
Ongelovigen branden in de hel
Wie wijn drinkt, gokt, andere goden aanroept of zich bezighoudt met toverstokjes (Harry Potter?) wordt door satan verleid.
6:27. Ongelovigen branden in de hel en zijn leugenaars.
6:30. Ongelovigen worden gestraft, ook al zien ze God pas na hun dood.
6:49. Wie niet gelooft is ongehoorzaam en zal gestraft worden
6:68. Luister niet naar kritiek op de koran
6:70. Ongelovigen krijgen een kokend hete drank over zich heen gegoten
6:93. Wie zegt te spreken uit naam van God zal gestraft worden
6:106. Vermijd andersgelovigen.
6:110. Wie voorheen niet in God geloofde zal blijven dwalen
6:111. Ongelovigen zijn blind en onwetend
6:113. Wie niet gelooft in een hiernamaals zal daar gestraft worden
6:157. Wie de koran niet wil lezen zal worden gestraft
7:27 Ongelovigen zijn vrienden van de duivel
7:37. Wie Gods bestaan niet wil zien zal worden gestraft
7:38. Niet-moslims worden dubbel zo zwaar gestraft in de hel
7:40. Ongelovigen zijn schuldig, onrechtvaardig en gaan naar de hel
7:50. Ongelovigen zullen vanuit de hel vergeefs smeken om water
7:51. Wie het geloof niet serieus neemt gaat naar de hel
7:59. God verzoop ongelovigen in de zondvloed
7:78. God trof ongelovigen met aardbevingen
7:80. God straft een volk dat homosexualiteit tolereert
7:90. God straft een ongelovig volk met aardbevingen
7:96. God straft alle bewoners van steden waar goddelozen wonen
7:101. Ongelovigen zullen worden gestraft
7:107. Wie Gods tekenen niet wil zien zal worden gestraft.
7:139. Alle niet-moslims zullen worden vernietigd door God
7:166. God noemt joden apen en zal ze martelen tot de dag der opstanding
7:177. niet-islamitische volkeren zullen branden in de hel
7:182. Ongelovigen worden geleidelijk aan aangepakt op een manier dat ze niet verwachten.
7:186. Ongelovigen moeten het zonder gids doen en raken de weg kwijt
8:12. Onthoofdt en slaat de toppen van de vingers van ongelovigen af
8:14. Ongelovigen branden in de hel
8:17. De moslim doodde hen (de ongelovigen) niet, maar God doodde hen
8:22. God ziet niets goeds in doven en stommen, anders maakte hij ze niet doof
8:32. God straft ongelovigen pas na hun leven, hij laat zich niet testen
8:36. Ongelovigen proberen het geloof van moslims met geld af te kopen maar zullen in de hel worden geworpen.
8:39. Bestrijd ongelovigen totdat iedereen moslim is
8:41. Een deel van de oorlogsbuit die van ongelovigen is ontvreemd is voor God .
8:50. Van ongelovigen zullen de gezichten en ruggen verbrand worden
8:52. God strafte de Egyptenaren omdat ze ongelovig waren
8:55. Ongelovigen zijn erger dan beesten
8:57. Verjaag ongelovigen, God haat ze.
8:59 Ongelovigen zijn achterlijk
8:65 Moslims zijn tien keer zo sterk dan ongelovigen als God ze wil steunen, anders dubbel zo sterk.
8:73. Ongelovigen veroorzaken problemen
9:1 God zal ongelovigen vernederen
9:3 Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf
9:5 Andersgelovigen zonder berouw moeten gedood worden, bekeerlingen mogen blijven leven
9:7 Omdat andersgelovigen slecht zijn moeten ze niets hebben van moslims
9:12 Als ongelovigen de islam smaden, dan moeten ze bestreden worden
9:17 Ongelovigen kunnen geen moskee onderhouden
9:19 andersgelovigen die drank geven aan bedevaartgangers of een moskee bezoeken zijn onrechtvaardig
9:23 Verstoot ongelovige familieleden
9:24. moslims moeten meer van God houden dan van hun familie
9:26 God straft ongelovigen
9:28 andersgelovigen zijn onrein en mogen geen moskee betreden
9:29 Bestrijd christenen en joden die geen belasting betalen
9:30 God vervloekt joden en christenen
9:32 Ongelovigen zullen tevergeefs God bestrijden
9:34 Rijke priesters en monniken die niets aan God geven zullen een pijnlijke straf krijgen
9:35 Ongelovigen krijgen brandmerken op hun voorhoofd, zijden en rug
9:36 Bestrijd andersgelovigen zoals zij u bestrijden
9:49 Ongelovigen gaan naar de hel
9:52 Moslims mogen God een handje helpen bij het straffen van ongelovigen
9:63 De vijanden van God branden in de hel
9:67 Huichelaars, moslims die ongehoorzaam zijn aan God en ongelovigen branden in de hel.
9:73 Ongelovigen en huichelaars moeten bestreden worden voordat ze in de hel branden
9:74 Ongelovigen branden in de hel en zullen tijdens hun leven geen vrienden of helpers hebben.
9:80 God luistert niet naar niet-moslims
9:84 Bid niet voor een niet-moslim. Ga niet naar de begrafenis van een niet-moslim. Negeer de wezen van niet-moslims
9:94 Bekeerde niet-moslims die dat deden om hun eigen leven te sparen zijn onrein
9:97 De woestijnnomaden zijn de ergste ongelovigen. (Dus Nederlanders vallen wel mee)
9:107 Wie het ongeloof verbreidt is een leugenaar.
9:109 andersgelovigen gaan naar de hel
9:111 Torah, Bijbel en Koran roepen op om te vechten tot de dood voor God
9:113 Andersgelovige familieleden mogen niet gesteund worden en gaan naar de hel
9:123 Bestrijdt ongelovigen
10:4 Ongelovigen krijgen een drank van kokend water en een pijnlijke straf
10:7 Wie tevreden is met dit leven zonder geloof zal branden in de hel
10:13 God heeft al heel wat ongelovigen vernietigd
10:17 Het is onrechtvaardig skeptisch te zijn
10:45 niet-moslims zullen boeten
10:68 Christenen worden zwaar gestraft
10:73 God liet alle anders- en ongelovigen verdrinken tijdens de zondvloed
10:88 God geeft de farao eerst rijkdom om ze vervolgens te vernietigen wegens ongeloof
10:95 Niet-moslims wacht een straf
11:17 Niet moslims zullen branden
11:39 niet-moslims worden gestraft
11:42 Met de zondvloed werden de ongelovigen verdronken (inclusief ongelovige zuigelingen)
11:48 Niet-moslims wacht een pijnlijke straf
13:5 Wie in reïncarnatie gelooft gaat met een keten om de hals naar de hel
13:18 niet-moslims gaan naar de hel
13:33 Wie meer dan één god aanbidt wordt tijdens het leven gestraft en gaat daarna naar de hel
14:2 Ongelovigen worden gestraft
14:21 Volgelingen van niet-islamitische leiders gaan naar de hel
14:22 Wie niet God heeft gevolgd, heeft satan gevolgd.
14:30 Wie meer goden aanbidt gaat naar de hel
15:2 Ongelovigen zal het spijten dat ze geen moslim zijn
15:42 Wie dwaalt gaat naar de hel
16:22 Wie niet in het hiernamaals gelooft is arrogant en heeft wat te verbergen
16:26 God vernietigt de gebouwen van andersgelovigen
16:27 Andersgelovigen zullen vergeefs hun goden aanroepen
16:28 Ongelovigen gaan naar de hel
16:39 Ongelovigen liegen
16:60 Wie niet in een hiernamaals gelooft is slecht
16:62 Ongelovigen gaan naar de hel
16:63 Andersgelovigen zijn de vriend van satan en branden in de hel
16:88 Ongelovigen krijgen dubbele straf
16:94 Niet-moslims worden gestraft
16:106 Ex-moslims krijgen een grote straf
16:118 Joden zijn onrechtvaardig
17:8 De hel is een kerker voor ongelovigen
17:10 Wie niet gelooft in het hiernamaals wordt gestraft
17:16 God heeft hele steden en generaties uitgemoord
17:18 Ongelovigen branden in de hel
17:39 Wie in meer dan één God gelooft, brandt in de hel
17:45 God maakt ongelovigen blind en doof voor de koran
17:49 Ongelovigen veranderen na de dood in steen of ijzer
17:58 Op de Dag der Opstanding worden alle steden vernietigd
17:97 Het vuur waarin ongelovigen branden wordt aangewakkerd door moslims
18:26 God is tegen democratie
18:29 Ongelovigen krijgen een douche van gesmolten lood
18:52 Christenen en hindoestanen branden in de hel
18:57 God maakt wie de 'tekenen' vergeet doof en blind
18:100 Ongelovigen zien de hel
18:102 Ongelovigen branden in de hel
18:104 Ook ongelovigen die goed werk verrichten branden in de hel
19:35 Wie gelooft dat Jezus een zoon van God is gaat naar de hel
19:73 God heeft vele rijke en mooie ongelovigen gedood
19:83 De ongelovigen worden gesteund door duivels en zullen branden in de hel
20:48 Ongelovigen worden gefolterd
20:127 Ongelovigen branden in de hel
21:6 God heeft alleen steden van ongelovigen vernietigd
21:26 Christenen gaan naar de hel
21:39 Ongelovigen zullen branden
21:97 Ongelovigen zijn brandstof voor de hel
22:9 Ongelovigen zijn arrogant en zullen branden
22:15 Wie denkt dat de profeet niet door God wordt gesteund moet zelfmoord plegen.
22:19 Ongelovigen krijgen in de hel gewaden van vuur, kokende douches en ijzeren roedes
22:25 Wie mensen afhoudt van de islam zal worden gestraft
22:51 Wie de koran matigt, gaat naar de hel
22:55 Ongelovigen worden gestraft voor hun twijfel
22:57 Wie de tekenen niet ziet zal gestraft worden
22:72 Ongelovigen zullen branden
23:74 Wie niet in een hiernamaals gelooft gaat naar de hel
23:117 Wie ook andere goden aanbidt wordt gestraft
24:57 Wie niet gelooft gaat naar de hel
24:62 Alleen moslims zijn gelovigen.
25:11 Wie niet in de Laatste Dag gelooft, gaat naar de hel.
25:26 De laatste dag zal voor ongelovigen moeilijk zijn
25:36 Volkeren die de tekenen van God niet zagen, zijn door God vermoord
25:52 Bestrijd ongelovigen
26:200 Ongelovigen zondigen en worden gestraft
26:213 Andersgelovigen worden gestraft
26:224 Dichters trekken ongelovigen aan
27:4 Wie niet in een hiernamaals gelooft brandt in de hel.
28:62 Andersgelovigen worden gestraft.
28:86 Steun ongelovigen nooit
29:23 Geen genade voor ongelovigen
29:25 Andersgelovigen branden in de hel
29:49 Wie de tekenen niet ziet is onrechtvaardig
29:52 Niet-moslims zijn verliezers
29:53 De ongelovigen zullen onverwacht worden gestraft.
29:64 Leven stelt niets voor.
29:68 Niet-moslims gaan naar de hel
30:16 Niet-moslims worden gestraft
30:45 God houdt niet van ongelovigen
30:57 Geen genade voor ongelovigen
30:59 God sluit de harten van ongelovigen
31:6 Wie spot met de islam zal gestraft worden
31:23 Heb geen medelijden met ongelovigen, zij worden gestraft
32:20 Wie zich niet onderwerpt gaat naar de hel
32:22 Wie de tekenen niet ziet zal worden gestraft
32:30 Negeer ongelovigen
33:1 De profeet negeert ongelovigen
33:8 Ongelovigen worden gestraft
33:18 Wie zich afzijdig van oorlog houdt zal vruchteloos zijn.
33:25 God steunt gelovigen in oorlog
33:48 Gehoorzaam ongelovigen niet
33:57 Wie God lastig valt wordt tijdens en na het leven vervloekt
33:64 Ongelovigen branden in de hel
33:68 Straf ongelovige leiders extra zwaar
33:73 Niet islamitische priesters en monniken worden gestraft
34:5 Wie de profeet bekritiseerd wordt gestraft
34:8 Wie niet in een hiernamaals gelooft wordt gestraft
34:33 Ongelovigen gaan zware kettingen dragen
34:38 Kritiek op de koran wordt gestraft
34:51 Geen genade voor ongelovigen
35:7 Wie niet gelooft, wordt gestraft
35:26 Ongelovigen worden afgekeurd
35:36 Ongelovigen branden in de hel
35:37 Ongelovigen zijn boosdoeners en ondankbaar
35:39 Ongelovigen verliezen
36:6 Ongelovigen krijgen een ijzeren band om de nek
36:9 God heeft ongelovigen verblind zodat ze niet meer kunnen geloven
36:63 Ongelovigen gaan naar de hel
37:35 Ongelovigen worden gestraft
37:82 Ongelovigen verdronken in de zondvloed
37:127 Ongelovigen worden gestraft
37:136 God doodde iedereen in Sodom
38:2 Ongelovigen hebben niets om trots op te zijn
38:3 God heeft veel ongelovigen vernietigd
38:8 Andersgelovigen worden gestraft
38:14 God heeft nog meer ongelovigen vernietigd
38:26 Wie niet doet wat God zegt wordt gestraft
38:27 Ongelovigen zouden denken dat het leven zinloos is
39:8 Ongelovigen branden in de hel
39:13 Wie God niet gehoorzaamt wordt gestraft
39:22 Niet-moslims dwalen
39:25 Wie voor de profeet leefden werden gestraft
39:26 God vernederde niet-moslims ook tijdens hun leven
39:32 Wie liegt over God (kan dat?) is onrechtvaardig en komt in de hel terecht
39:54 Wie zich niet onderwerpt aan God wordt gestraft
39:56 God heeft geneg tekenen gegevens, wie die niet ziet wordt gestraft
40:60 Gebeden worden verhoord, maar wie niet bid gaat naar de hel.
40:63 Wie geen tekenen ziet, is door God afgeleid
40:70 Wie de koran verwerpt zal worden gesleept met boeien en kettingen in kokend water, en daarna in het vuur worden gegooid.
40:76 Ongelovigen branden in de hel
40:84 Geen genade voor de ongelovigen in de hel
41:6 Andersgelovigen zijn schandalig
41:19 De oren, ogen en huid van de vijanden van God zullen in de hel getuigenis afleggen
41:27 Ongelovigen worden gestraft
41:28 Ongelovigen branden in de hel
41:40 Wie de tekenen van God niet ziet gaat naar de hel
41:50 Ongelovigen worden gestraft
42:16 Afvalligen worden gestraft
42:26 Ongelovigen worden gestraft
42:44 Ongelovigen zijn onrechtvaardig en branden in de hel
43:36 Ex-moslims krijgen de duivel als metgezel
43:88 Ongelovigen zullen hun dwaling gaan beseffen
44:10 Ongelovigen zullen op de laatste dag omhult worden door een pijnlijke damp
44:54 Gelovigen krijgen mooie meisjes, ongelovigen laaiend vuur
45:7 Ongelovigen zijn leugenaars die een grote straf zullen krijgen
45:11 Wie de tekenen van God niet ziet wordt gestraft
45:31 Wie geen moslim wordt is arrogant
45:32 Wie niet zeker is van de islam gaat naar de hel
45:35 Wie de tekenen van God bespot brandt in de hel
46:20 Ongelovigen branden in de hel omdat ze arrogant zijn
46:33 Wie niet gelooft dat God doden kan laten herrijzen, brandt in de hel.
47:1 Het werk van niet-moslims zal vruchteloos zijn
47:3 Ongelovigen volgen een leugen
47:4 In oorlog moeten ongelovigen vastgebonden worden in de nek worden getroffen. Martelaars die strijden tegen ongelovigen gaan naar het paradijs
47:8 Het werk van ongelovigen is vruchteloos
47:9 Ongelovigen haten God
47:10 God heeft vroeger alle ongelovigen vernietigd.
47:11 Ongelovigen worden niet beschermd
47:12 Ongelovigen eten als vee en zullen in de hel belanden
47:25 Het werk van ex-moslims zal vruchteloos zijn
47:32 Het werk van ongelovigen zal vruchteloos zijn
47:34 Ongelovigen worden niet vergeven door God
48:6 Andersgelovigen hebben boze gedachten en zullen gestraft wordendoor God.
48:13 Niet-moslims branden in de hel
48:16 Wie niet wil vechten voor de islam gaat naar de hel.
48:17 Wie zich van de islam afkeert, zal gestraft worden.
48:25 God zal ongelovigen straffen
48:28 God zal de islam laten zegevieren
48:29 Moslims moeten hard optreden tegen ongelovigen.
50:26 Wie in andere goden dan in God gelooft, zal gemarteld worden.
51:10 Wie twijfelt over de Laatste Dag, gaat naar de hel.
51:44 Wie een gebod van God overtreedt kan door de bliksem worden getroffen en zich daar niet tegen beschermen.
51:60 Ongelovigen gaan flink balen op de Laatste Dag
52:7 Wie de islam heeft verloochend brand in de hel.
52:18 Moslims gaan niet naar de hel, de rest wel.
53:29 Negeer niet-moslims
53:47 Niet-moslims branden in de hel
54:34 De inwoners van sodom werden door stenen gestraft vanwege hun ongeloof
55:43 Wie niet in de hel gelooft, zal erin tussen vuur en stoom rondjes lopen
56:51 Ongelovigen gaan gif eten en kokend water drinken
56:92 Wie de islam heeft verloochend brandt in de hel.
57:13 Ongelovigen worden gestraft.
57:15 Ongelovigen branden in de hel
57:19 Niet-moslims gaan naar de hel.
58:4 Ongelovigen worden pijnlijk gestraft
58:5 Ongelovigen zullen worden gestraft
58:8 Wie de profeet niet gehoorzaamt zal branden in de hel.
58:14 Wie vrienden wordt met niet-moslims zal worden gestraft
58:16 Wie bevriend is met niet-moslims gaat naar de hel.
58:20 Wie God of de profeet tegenwerkt wordt vernederd
59:2 God heeft de ongelovigen gestraft door hen uit hun huizen te zetten.
59:11 Ongelovigen onder de 'mensen van het Boek' zijn leugenaars.
59:13 Niet-moslims vrezen moslims meer dan God.
59:17 Niet-moslims branden met satan in de hel.
60:1 Wordt geen vrienden met niet-moslims
60:9 Biedt geen vriendschap aan aan niet-moslims.
60:13 Wordt geen vrienden met niet-moslims
61:7 Liegen over God is het ergste wat je kan doen
61:9 De islam zal zegevieren over alle andere godsdiensten.
62:5 Joden die de wetten van de Torah niet naleven zijn ezels en krijgen geen steun van God .
63:1 Joden zijn als aangeklede stukken hout, gereed om te branden, dit zijn uw vijanden.
63:6 God zal de joden niet leiden.
64:5 Ongelovigen werden vroeger gestraft, dus wees gewaarschuwd.
64:10 Ongelovigen gaan naar de hel
65:8 Vele steden zijn verwoest door God omdat ze niet volgzaam waren.
66:9 De profeet moet ongelovigen bestrijden die naar de hel gaan.
67:6 Ongelovigen gaan naar de hel.
67:28 Ongelovigen wacht een pijnlijke straf
68:8 Gehoorzaam geen niet-moslims
68:15 Wie zegt dat de koran een fabel is zal gebrandmerkt worden op de neus.
69:30 Ongelovigen worden geketend en in de hel geworpen.
70:6 Ongelovigen worden gestraft
71:1 Het volk van Noach werd gestraft
71:26 Het nageslacht van ongelovigen is onzedelijk en ondankbaar.
72:14 Wie zich niet onderwerpt aan de islam is brandstof voor de hel.
72:17 Wie niet denkt aan God wordt gestraft
72:23 Niet-moslims gaan naar de hel
73:11 Ongelovigen krijgen zware boeien, vuur en verstikkend voedsel.
74:9 De laatste dag zal niet makkelijk zijn voor ongelovigen
74:31 Ongelovigen dwalen
76:4 Ongelovigen branden in de hel
76:24 Ongelovigen moet je niet gehoorzamen
77:15 Ongelovigen gaan heel veel spijt krijgen
78:21 Ongelovigen gaan kokend water en een stinkende vloeistof in de hel drinken.
78:40 Ongelovigen zullen wensen dat ze stof waren geweest.
79:36 Wie voor het leven kiest in plaats van de islam gaat naar de hel.
80:41 Ongelovigen zijn slecht en branden in de hel
83:10 Ongelovigen zullen op de Dag des Oordeels in de hel branden
83:36 Ongelovigen worden gestraft
84:21 Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf
86:16 Ongelovigen krijgen een tijdje uitstel
88:23 Ongelovigen en afvalligen worden gestraft
89:11 God heeft ongelovige steden gestaft
90:19 Ongelovigen zullen worden omringd door vuur.
92:14 Wie de islam loochent brandt in de hel.
95:4 God laat mensen zelf vervallen tot het allerlaagste.
96:13 Zoek en verraad ongelovigen
98:6 De Christenen en joden die de profeet niet erkennen zijn de slechtste der schepselen en gaan naar de hel.
107:1 Niet-moslims verstoten wezen en laten de armen verhongeren
113:4 Hekserij is slecht

Bovenstaande lijst is niet bedoeld om 'moslims' in een 'kwaad daglicht' te zetten of te beledigen. Het is een kritische kijk op teksten in de koran en nodigen iedere moslim uit ze eens beter te bestuderen. Ons insziens zijn veel van de vooroordelen van moslims over niet-moslims terug te voeren op bovenstaande teksten. Dit uit zich ondermeer in de eenzijdige partnerkeuze. Noem je jezelf moslim maar kan je je niet vinden in de bovenstaande soera's, vraag je je dan eens serieus af waarom je je eigenlijk moslim noemt. Sta je geheel achter de bovengenoemde teksten en beschouw je deze als waarheden, dan zou je eens deze lijst moeten lezen om te begrijpen wat hierboven eigenlijk staat.

Overigens staan in de bijbel met betrekking tot intolerantie ten aanzien van on- of andersgelovigen ook heel erg veel verwerpelijke teksten. Bovenstaande lijst kan en mag dus niet als ondersteuning voor het Christendom gebruikt worden.

Aanvullingen of correcties? Mail ze ons.