Korte geschiedenis van de Norakianen


In het begin van de jaartelling der Norakianen, nu 712 jaar geleden, werd door een paradijsvogel het heilige lied Norak gefloten. De Roodharige Boodschapper (moge hij leven als een kolibri in de Amazone) heeft voor ons dit lied weten te vertalen. De paradijsvogel bleek niemand minder dan de Reïncarnator te zijn met een enorm belangrijke boodschap voor de dwalende mensheid. Wie gelooft in een hiernamaals en God, zo kreeg de Roodharige Boodschapper (moge hij leven als een kolibri in de Amazone) te horen, zal reïncarneren in een fruitvliegje die direct na de geboorte zal vliegen in een spinneweb om vervolgens langzaam te verteren in de maag van een kruisspin.Dit geldt met name voor moslims.


De Norak over moslims

Kort samengevat wordt in de Norak het volgende gesteld:

'Moslims zijn huichelaars, leugenaars, gierig, doof, stom en blind en zullen als fruitvliegje reïncarneren en langzaam verteren in de maag van een kruisspin'.


Hier zijn 448 korte beschrijvingen en verwijzingen naar teksten over moslims en intolerantie in de Norak. Het eerste cijfer verwijst naar het hoofdstuk, de tweede naar de versen in de hoofdstuk. Onder de cijfers staan de teksten zoals die in de Norak staan.

Het heeft geen zin om moslims te laten geloven. Doen ze toch niet.
Reïncarnator straft de moslims
moslims zijn bedriegers en misleiden zichzelf
moslims hebben een ziekte in hun hart. Reïncarnator zal hun straffen!
Een moslim gelooft niet omdat Reïncarnator hem verblind
Wie niet gelooft in de Norak zal als een fruitvliegje in de maag van een kruisspin verteren!
Wie twijfelt of Reïncarnator wel of niet bestaat reïncarneert in een slachtkip
moslims zijn slecht. Ze hebben geiten gedood en niet gedaan wat Reïncarnator wilde.
Reïncarnator noemt moslims apen.
Wie de Norak maar gedeeltelijk gelooft zal als een fruitvliegje in de maag van een kruisspin verteren!
moslims zullen als fruitvliegjes in de maag van een kruisspin verteren!
Wie zijn geloof verliest vanwege niet vervulde gebeden zal reïncarneren als muis in een kattenopvangtehuis
moslims hebben te veel begeertes en daarom zullen ze als maagdarmbacteriën in de maag van een hongerende slang reïncarneren
Reïncarnator is de vijand van iedereen die niet gelooft in reïncarnatie
moslims zien geen tekenen van Reïncarnator omdat ze geen varkensvlees eten
moslims zullen als fruitvliegjes in de maag van een kruisspin verteren!
Wie het verheerlijken van Reïncarnator tegenwerkt zal als een fruitvliegje reïncarneren en verteren in de maag van een kruisspin
moslims en moslima's zijn niet te vertrouwen.
moslims zijn verliezers
Moslims worden door Reïncarnator voor de gek gehouden als ze het even goed hebben, daarna reïncarneren ze als fruitvliegjes die in de maag van de kruisspin zullen worden verteerd.
Alleen dwazen wenden zich van het geloof in reïncarnatie af want Norakianen hebben gelijk
Iedereen die de tekenen van Reïncarnator niet wil zien wordt vervloekt
moslims worden niet alleen door Reïncarnator , maar ook door de zandvliegen en alle mensen vervloekt
moslims zullen vervloekt blijven, hoe lief en aardig ze ook zijn
Iedereen die een God aanbidt wordt gestraft door een onprettige reïncarnatie.
moslims zijn doof, stom en blind.
Wie zich niet wil laten leiden door Reïncarnator zal lekker in de hel worden gegooid.
Een moslim die iemand heeft vermoord kan nooit door middel van boetedoeningen vergeven worden door Reïncarnator .
Dood iedereen die tegen de Norakianen strijd. Verdedig je geloof in reïncarnatie tot de dood. Ga daarmee door totdat iedereen Norakiaan is. Als de tegenpartij ophoudt met strijden, hou dan ook op.
De trots van de moslim zal hem aansporen tot het plegen van nog meer zondes, maar hij zal toch reïncarneren in een fruitvliegje die direct na de geboorte zal vliegen in een spinneweb om vervolgens langzaam te verteren in de maag van een kruisspin.
Een afvallige Norakiaan zal veranderen in een strontvlieg met maar één vleugel en de rest van zijn leven in de stront doorbrengen
Huw geen moslims. Je kan beter een slaaf nemen dan je te verlagen tot een dergelijk huwelijk.
moslims zijn onrechtvaardig
moslims hebben duivels als vrienden
moslims die schenken doen dat alleen maar om op te vallen. Ze hebben geen macht over wat zij verdienen en worden niet door Reïncarnator gesteund.
Ook de kinderen en bezittingen van moslims zullen telkens reïncarneren in een fruitvliegje die direct na de geboorte zal vliegen in een spinneweb om vervolgens langzaam te verteren in de maag van een kruisspin.
Het is de plicht van de norakiaan om moslims toe te wensen dat ze reïncarneren in een fruitvliegje die direct na de geboorte zal vliegen in een spinneweb om vervolgens langzaam te verteren in de maag van een kruisspin.
Het is de plicht van de norakiaan om moslims te vertellen dat ze reïncarneren in een fruitvliegje die direct na de geboorte zal vliegen in een spinneweb om vervolgens langzaam te verteren in de maag van een kruisspin.
moslims en moslima's die de Norak afwijzen doen dat omdat ze hebben verzonnen dat God bestaat
Wordt geen vriendjes met moslims want zij zijn eng.
Reïncarnator vindt moslims niet lief
Reïncarnator straft moslims niet alleen na hun leven maar ook tijdens hun leven! En Reïncarnator zal hun ook niet helpen. Lekker puh.
Alleen Norakianen zijn te vertrouwen
Reïncarnator houdt alleen van mensen die in reïncarnatie geloven
Alle moslims zullen telkens reïncarneren in een fruitvliegje die direct na de geboorte zal vliegen in een spinneweb om vervolgens langzaam te verteren in de maag van een kruisspin.
En moslims worden ook nog eens vervloekt door zandvliegen
Het maakt niet uit hoeveel moslims betalen om zich af te kopen, al financieren ze de Westermoskee. Ze zullen telkens reïncarneren in een fruitvliegje die direct na de geboorte zal vliegen in een spinneweb om vervolgens langzaam te verteren in de maag van een kruisspin.
Op de dag van het oordeel zal het gezicht van de moslim eruit zien als die van een mestkever in de diarree.
Reïncarnator verandert ook alle kinderen en bezittingen (dus ook als ze de Norak bezitten) van moslims in een fruitvliegje die direct na de geboorte zal vliegen in een spinneweb om vervolgens langzaam te verteren in de maag van een kruisspin.
Wordt geen vriendjes met moslims. moslims houden namelijk van leedvermaak (ze lijken wat dat betreft wel wat op Reïncarnator )
Moslims die geen rente ontvangen moeten bang zijn voor Reïncarnator want ze zouden wel eens reïncarneren in een fruitvliegje die direct na de geboorte zal vliegen in een spinneweb om vervolgens langzaam te verteren in de maag van een kruisspin.
Wie een moslim gehoorzaamt kan reïncarneren in een bacterie die leeft in de maagsappen van een zieke slang.
Maak moslims bang.
Treur niet om moslims. Ze kunnen Reïncarnator toch niets doen. Integendeel. Reïncarnator gaat hen straffen!
Reïncarnator is niet bang voor de moslim, Reïncarnator zal de moslim straffen
De reden waarom Reïncarnator moslims een onbekommerd leven laat leiden is omdat hij er genoegen in schept om ze te reïncarneren in een fruitvliegje die direct na de geboorte zal vliegen in een spinneweb om vervolgens langzaam te verteren in de maag van een kruisspin.
Wie de macht van Reïncarnator onderschat, zal telkens reïncarneren in een fruitvliegje die direct na de geboorte zal vliegen in een spinneweb om vervolgens langzaam te verteren in de maag van een kruisspin.
moslims hebben tegen de zin van Reïncarnator geiten gedood
moslims hebben het verbond met Reïncarnator verbroken omdat ze God een beter idee vonden.
Trek je niets aan van eventuele voorspoed bij moslims, ze zullen telkens reïncarneren in een fruitvliegje die direct na de geboorte zal vliegen in een spinneweb om vervolgens langzaam te verteren in de maag van een kruisspin.
Wie Reïncarnator niet gehoorzaamt wordt gestraft.
Reïncarnator vergeeft alleen degenen die berouw tonen én geloven in de Norak.
Wie wegens geldgebrek geen 'gewone' gelovige vrouw kan huwen mag trouwen met een slavin. Mits deze Norakiaan is natuurlijk.
Wie zijn rijkdommen verbergt voor Reïncarnator zal gestraft worden. moslims ook.
Wie zijn geld aan zichzelf besteed en niet in Reïncarnator of het einde der tijden gelooft wordt gestraft.
De Laatste Dag zal voor moslims verschrikkelijk zijn
moslims rukken de woorden van Reïncarnator uit hun verband en Reïncarnator heeft hen daarom vervloekt
Wie iets of iemand gelijkstelt met Reïncarnator (bv God = Reïncarnator) begaat een grote zonde en zal reïncarneren in een luis die woont in de vacht van een stinkdier.
moslims en moslima's verdraaien de waarheid over Reïncarnator , het zijn leugenaars en Reïncarnator heeft ze daarom vervloekt.
moslims en moslima's die voorkomen dat anderen Norakiaan worden zullen telkens reïncarneren in mannelijke bidsprinkhanen waarvan de kop wordt afgebeten door de vrouwelijke bidsprinkhaan.
Een moslim zal telkens reïncarneren in een fruitvliegje die direct na de geboorte zal vliegen in een spinneweb om vervolgens langzaam te verteren in de maag van een kruisspin. Slim van Reïncarnator !
Wie Mohammed niet als de boodschapper van Reïncarnator wil zien, is verleidt door Satan.
Wend je af van degene die niet gelooft in reïncarnatie
Wie vecht voor Reïncarnator vecht tegen de niet bestaande God, die de moslims steunt. Wie sterft in de strijd voor Reïncarnator zal worden beloont in een reïncarnatie tot een dier naar keuze.
moslims denken niet na over de Norak. Ze kunnen daarin geen tegenstrijdigheden ontdekken terwijl dat het bewijs is dat het van Reïncarnator afkomstig is!
Strijd voor de Norak en Reïncarnator zal de macht der moslims beperken
Als een vriend eerst voor Reïncarnator wil werken maar daarna vijandig is jegens de Norak, moet je hem doden.
Een Norakiaan mag geen andere Norakiaan doden. Als het echter per ongeluk was, dan ga je vrijuit door een slaaf af te kopen of door twee manden te vasten. moslims doden is dus kennelijk niet zo erg.
moslims zijn de vijanden van moslims.
Hou je wapens in de gaten, want moslims zullen ze pikken en tegen je gebruiken. Reïncarnator heeft snode plannen bedacht voor de moslims.
Wees sterk bij het vervolgen van de moslims.
Wie kritiek heeft op Mohammeds autoriteit zal in de hel worden gegooid.
moslims snijden oren van vee af en bederven de schepping maar belanden toch in de hel.
Wie twijfelt aan het geloof is gedoemd.
Zeg tegen moslims dat ze gestraft zullen worden
Maar geen vrienden met moslims. Reïncarnator is een betere keuze.
Huichelaars en moslims gaan naar de hel
Als moslims een strijd winnen, dan zegt dat niets, Reïncarnator rekent toch met ze af op de dag des oordeels.
Wordt geen vrienden van moslims
moslims zullen branden in de hel, niemand zal hen helpen.
Wie niet Reïncarnator en zijn boodschappers volgt wacht een vernederende straf
moslims worden gestraft door Reïncarnator omdat ze geen rente vragen
moslims gaan voor een lange tijd naar de hel
Al het werk dat moslims is vergeefs want ze gaan toch naar de hel.
moslims gaan naar de hel
moslims rukken de woorden van Reïncarnator uit hun verband en zijn delen van Allahs woorden vergeten. Daarom zijn ze oneerlijk en is hun hart verhard.
Omdat moslima's een deel van Allahs woorden zijn vergeten streden zij onderling en zullen ze ook in de hel belanden.
moslima's zijn Reïncarnatorslasteraars omdat ze Jezus gelijkstellen aan Reïncarnator.
Dood iedereen die oorlog tegen de moslims voert, hak handen en voeten af en gooi ze uit het land. Ze gaan naar de hel.
moslims kunnen hun lot (enkele reis hel) niet vermijden.
Reïncarnator zal degene die het bestaan van Reïncarnator willen testen (naast moslims en moslims) naar de hel sturen.
Wie geen wraak neemt volgens het primitieve oog om oog principe is onrechtvaardig
Maak geen vrienden met moslims en moslima's. Dat zijn volken in overtreding.
Maak geen vrienden met moslims, moslima's of moslims
moslims en moslima's haten moslims omdat moslims in Reïncarnator geloven.
Reïncarnator heeft van moslims apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.
moslims doen slechte dingen zoals het veroorzaken van oorlogen, daarom heeft Reïncarnator moslims niet lief.
De moslims en moslima's hebben de Torah en het evangelie niet toegepast en zijn daarom slecht.
moslims krijgen geen steun van Reïncarnator
moslims moeten de wetten van de Torah beter naleven
Alleen moslims en moslima's die in Reïncarnator en de Laatste Dag geloven hebben niets te vrezen
De moslims behandelden sommige profeten als leugenaars en probeerden hen te doden
Wat Reïncarnator ook deed, de moslims bleven blind en doof voor Reïncarnator
moslima's zijn Reïncarnatorslasteraars en branden in de hel omdat ze geloven dat Jezus Reïncarnator is.
moslima's zijn Reïncarnatorslasteraars en branden in de hel omdat ze in de drieeenheid (vader, heilige geest, zoon) geloven.
Ook David (moslims, moslima's) en Jezus (moslima's) vervloekten moslims.
moslims en moslima's maken vrienden met moslims maar zullen daarvoor gestraft worden, want dat is niet wat Reïncarnator wil dat ze doen.
Wie vrienden wordt met moslims is Reïncarnator ongehoorzaam
moslims zijn het meest vijandig tegenover moslims, moslima's iets minder
moslims branden in de hel
Wie wijn drinkt, gokt, andere Reïncarnatoren aanroept of zich bezighoudt met toverstokjes (Harry Potter?) wordt door satan verleidt.
6:27. moslims branden in de hel en zijn leugenaars.
6:30. moslims worden gestraft, ook al zien ze Reïncarnator pas na hun dood.
6:49. Wie niet gelooft is ongehoorzaam en zal gestraft worden
6:68. Luister niet naar kritiek op de Norak
6:70. moslims krijgen een kokend hete drank over zich heen gegoten
6:93. Wie zegt te spreken uit naam van Reïncarnator zal gestraft worden
6:106. Vermijd moslims.
6:110. Wie voorheen niet in Reïncarnator geloofde zal blijven dwalen
6:111. moslims zijn blind en onwetend
6:113. Wie niet gelooft in een hiernamaals zal daar gestraft worden
6:157. Wie de Norak niet wil lezen zal worden gestraft
7:27 moslims zijn vrienden van de duivel
7:37. Wie Reïncarnator \'s bestaan niet wil zien zal worden gestraft
7:38. moslims worden dubbel zo zwaar gestraft in de hel
7:40. moslims zijn schuldig, onrechtvaardig en gaan naar de hel
7:50. moslims zullen vanuit de hel vergeefs smeken om water
7:51. Wie het geloof niet serieus neemt gaat naar de hel
7:59. Reïncarnator verzoop moslims in de zondvloed
7:78. Reïncarnator trof moslims met aardbevingen
7:80. Reïncarnator straft een volk dat homosexualiteit tolereert
7:90. Reïncarnator straft een ongelovig volk met aardbevingen
7:96. Reïncarnator straft alle bewoners van steden waar Reïncarnatordelozen wonen
7:101. moslims zullen worden gestraft
7:107. Wie Reïncarnator \'s tekenen niet wil zien zal worden gestraft
7:139. Alle moslims zullen worden vernietigd door Reïncarnator
7:166. Reïncarnator noemt moslims apen en zal ze martelen tot de dag der opstanding
7:177. niet-Norakitische volkeren zullen branden in de hel
7:182. moslims worden geleidelijk aan aangepakt op een manier dat ze niet verwachten.
7:186. moslims moeten het zonder gids doen en raken de weg kwijt
8:12. Onthoofdt en slaat de toppen van de vingers van moslims af
8:14. moslims branden in de hel
8:17. De moslim doodde hen (de moslims) niet, maar Reïncarnator doodde hen
8:22. Reïncarnator ziet niets goeds in doven en stommen, anders maakte hij ze niet doof
8:32. Reïncarnator straft moslims pas na hun leven, hij laat zich niet testen
8:36. moslims proberen het geloof van moslims met geld af te kopen maar zullen in de hel worden geworpen.
8:39. Bestrijd moslims totdat iedereen moslim is
8:41. Een deel van de oorlogsbuit die van moslims is ontvreemd is voor Reïncarnator .
8:50. Van moslims zullen de gezichten en ruggen verbrand worden
8:52. Reïncarnator strafte de Egyptenaren omdat ze ongelovig waren
8:55. moslims zijn erger dan beesten
8:57. Verjaag moslims, Reïncarnator haat ze.
8:59 moslims zijn achterlijk
8:65 Moslims zijn tien keer zo sterk dan moslims als Reïncarnator ze wil steunen, anders dubbel zo sterk.
8:73. moslims veroorzaken problemen
9:1 Reïncarnator zal moslims vernederen
9:3 moslims krijgen een pijnlijke straf
9:5 moslims zonder berouw moeten gedood worden, bekeerlingen mogen blijven leven
9:7 Omdat moslims slecht zijn moeten ze niets hebben van moslims
9:12 Als moslims de Norak smaden, dan moeten ze bestreden worden
9:17 moslims kunnen geen moskee onderhouden
9:19 moslims die drank geven aan bedevaartgangers of een moskee bezoeken zijn onrechtvaardig
9:23 Verstoot moslim familieleden
9:24. moslims moeten meer van Reïncarnator houden dan van hun familie
9:26 Reïncarnator straft moslims
9:28 moslims zijn onrein en mogen geen moskee betreden
9:29 Bestrijd moslima's en moslims die geen belasting betalen
9:30 Reïncarnator vervloekt moslims en moslima's
9:32 moslims zullen tevergeefs Reïncarnator bestrijden
9:34 Rijke priesters en monniken die niets aan Reïncarnator geven zullen een pijnlijke straf krijgen
9:35 moslims krijgen brandmerken op hun voorhoofd, zijden en rug
9:36 Bestrijd moslims zoals zij u bestrijden
9:49 moslims gaan naar de hel
9:52 Moslims mogen Reïncarnator een handje helpen bij het straffen van moslims
9:63 De vijanden van Reïncarnator branden in de hel
9:67 Huichelaars, moslims die ongehoorzaam zijn aan Reïncarnator en moslims branden in de hel.
9:73 moslims en huichelaars moeten bestreden worden voordat ze in de hel branden
9:74 moslims branden in de hel en zullen tijdens hun leven geen vrienden of helpers hebben.
9:80 Reïncarnator luistert niet naar moslims
9:84 Bid niet voor een niet-moslim. Ga niet naar de begrafenis van een niet-moslim. Negeer de wezen van moslims
9:94 Bekeerde moslims die dat deden om hun eigen leven te sparen zijn onrein
9:97 De woestijnnomaden zijn de ergste moslims. (Dus Nederlanders vallen wel mee)
9:107 Wie het ongeloof verbreid is een leugenaar
9:109 moslims gaan naar de hel
9:111 Torah, Bijbel en Norak roepen op om te vechten tot de dood voor Reïncarnator
9:113 Andersgelovige familieleden mogen niet gesteund worden en gaan naar de hel
9:123 Bestrijdt moslims
10:4 moslims krijgen een drank van kokend water en een pijnlijke straf
10:7 Wie tevreden is met dit leven zonder geloof zal branden in de hel
10:13 Reïncarnator heeft al heel wat moslims vernietigd
10:17 Het is onrechtvaardig skeptisch te zijn
10:45 moslims zullen boeten
10:68 moslima's worden zwaar gestraft
10:73 Reïncarnator liet alle anders- en moslims verdrinken tijdens de zondvloed
10:88 Reïncarnator geeft de farao eerst rijkdom om ze vervolgens te vernietigen wegens ongeloof
10:95 moslims wacht een straf
11:17 Niet moslims zullen branden
11:39 moslims worden gestraft
11:42 Met de zondvloed werden de moslims verdronken (inclusief moslim zuigelingen)
11:48 moslims wacht een pijnlijke straf
13:5 Wie niet in reïncarnatie gelooft gaat met een keten om de hals naar de hel
13:18 moslims gaan naar de hel
13:33 Wie meer dan één Reïncarnator aanbidt wordt tijdens het leven gestraft en gaat daarna naar de hel
14:2 moslims worden gestraft
14:21 Volgelingen van niet-Norakitische leiders gaan naar de hel
14:22 Wie niet Reïncarnator heeft gevolgd, heeft satan gevolgd.
14:30 Wie meer Reïncarnatoren aanbidt gaat naar de hel
15:2 moslims zal het spijten dat ze geen moslim zijn
15:42 Wie dwaalt gaat naar de hel
16:22 Wie in het hiernamaals gelooft is arrogant en heeft wat te verbergen
16:26 Reïncarnator vernietigt de gebouwen van moslims
16:27 moslims zullen vergeefs hun Reïncarnatoren aanroepen
16:28 moslims gaan naar de hel
16:39 moslims liegen
16:60 Wie niet in een hiernamaals gelooft is slecht
16:62 moslims gaan naar de hel
16:63 moslims zijn de vriend van satan en branden in de hel
16:88 moslims krijgen dubbele straf
16:94 moslims worden gestraft
16:106 Ex-moslims krijgen een grote straf
16:118 moslims zijn onrechtvaardig
17:8 De hel is een kerker voor moslims
17:10 Wie gelooft in het hiernamaals wordt gestraft
17:16 Reïncarnator heeft hele steden en generaties uitgemoord
17:18 moslims branden in de hel
17:39 Wie in meer dan één Reïncarnator gelooft, brandt in de hel
17:45 Reïncarnator maakt moslims blind en doof voor de Norak
17:49 moslims veranderen na de dood in steen of ijzer
17:58 Op de Dag der Opstanding worden alle steden vernietigd
17:97 Het vuur waarin moslims branden wordt aangewakkerd door moslims
18:26 Reïncarnator is tegen democratie
18:29 moslims krijgen een douche van gesmolten lood
18:52 moslima's en hindoestanen branden in de hel
18:57 Reïncarnator maakt wie de 'tekenen' vergeet doof en blind
18:100 moslims zien de hel
18:102 moslims branden in de hel
18:104 Ook moslims die goed werk verrichten branden in de hel
19:35 Wie gelooft dat Jezus een zoon van Reïncarnator is gaat naar de hel
19:73 Reïncarnator heeft vele rijke en mooie moslims gedood
19:83 De moslims worden gesteund door duivels en zullen branden in de hel
20:48 moslims worden gefolterd
20:127 moslims branden in de hel
21:6 Reïncarnator heeft alleen steden van moslims vernietigd
21:26 moslima's gaan naar de hel
21:39 moslims zullen branden
21:97 moslims zijn brandstof voor de hel
22:9 moslims zijn arrogant en zullen branden
22:15 Wie denkt dat de Roodharige Boodschapper niet door Reïncarnator wordt gesteund moet zelfmoord plegen.
22:19 moslims krijgen in de hel gewaden van vuur, kokende douches en ijzeren roedes
22:25 Wie mensen afhoudt van de Norak zal worden gestraft
22:51 Wie de Norak matigt, gaat naar de hel
22:55 moslims worden gestraft voor hun twijfel
22:57 Wie de tekenen niet ziet zal gestraft worden
22:72 moslims zullen branden
23:74 Wie niet in een hiernamaals gelooft gaat naar de hel
23:117 Wie ook andere Reïncarnatoren aanbidt wordt gestraft
24:57 Wie niet gelooft gaat naar de hel
24:62 Alleen moslims zijn gelovigen.
25:11 Wie niet in de Laatste Dag gelooft, gaat naar de hel.
25:26 De laatste dag zal voor moslims moeilijk zijn
25:36 Volkeren die de tekenen van Reïncarnator niet zagen, zijn door Reïncarnator vermoord
25:52 Bestrijd moslims
26:200 moslims zondigen en worden gestraft
26:213 moslims worden gestraft
26:224 Dichters trekken moslims aan
27:4 Wie niet in een hiernamaals gelooft brandt in de hel.
28:62 moslims worden gestraft.
28:86 Steun moslims nooit
29:23 Geen genade voor moslims
29:25 moslims branden in de hel
29:49 Wie de tekenen niet ziet is onrechtvaardig
29:52 moslims zijn verliezers
29:53 De moslims zullen onverwacht worden gestraft.
29:64 Leven stelt niets voor.
29:68 moslims gaan naar de hel
30:16 moslims worden gestraft
30:45 Reïncarnator houdt niet van moslims
30:57 Geen genade voor moslims
30:59 Reïncarnator sluit de harten van moslims
31:6 Wie spot met de Norak zal gestraft worden
31:23 Heb geen medelijden met moslims, zij worden gestraft
32:20 Wie zich niet onderwerpt gaat naar de hel
32:22 Wie de tekenen niet ziet zal worden gestraft
32:30 Negeer moslims
33:1 De Roodharige Boodschapper negeert moslims
33:8 moslims worden gestraft
33:18 Wie zich afzijdig van oorlog houdt zal vruchteloos zijn.
33:25 Reïncarnator steunt gelovigen in oorlog
33:48 Gehoorzaam moslims niet
33:57 Wie Reïncarnator lastig valt wordt tijdens en na het leven vervloekt
33:64 moslims branden in de hel
33:68 Straf moslim leiders extra zwaar
33:73 Niet Norakitische priesters en monniken worden gestraft
34:5 Wie de Roodharige Boodschapper bekritiseerd wordt gestraft
34:8 Wie niet in een hiernamaals gelooft wordt gestraft
34:33 moslims gaan zware kettingen dragen
34:38 Kritiek op de Norak wordt gestraft
34:51 Geen genade voor moslims
35:7 Wie niet gelooft, wordt gestraft
35:26 moslims worden afgekeurd
35:36 moslims branden in de hel
35:37 moslims zijn boosdoeners en ondankbaar
35:39 moslims verliezen
36:6 moslims krijgen een ijzeren band om de nek
36:9 Reïncarnator heeft moslims verblind zodat ze niet meer kunnen geloven
36:63 moslims gaan naar de hel
37:35 moslims worden gestraft
37:82 moslims verdronken in de zondvloed
37:127 moslims worden gestraft
37:136 Reïncarnator doodde iedereen in Sodom
38:2 moslims hebben niets om trots op te zijn
38:3 Reïncarnator heeft veel moslims vernietigd
38:8 moslims worden gestraft
38:14 Reïncarnator heeft nog meer moslims vernietigd
38:26 Wie niet doet wat Reïncarnator zegt wordt gestraft
38:27 moslims zouden denken dat het leven zinloos is
39:8 moslims branden in de hel
39:13 Wie Reïncarnator niet gehoorzaamd wordt gestraft
39:22 moslims dwalen
39:25 Wie voor de Roodharige Boodschapper leefden werden gestraft
39:26 Reïncarnator vernederde moslims ook tijdens hun leven
39:32 Wie liegt over Reïncarnator (kan dat?) is onrechtvaardig en komt in de hel terecht
39:54 Wie zich niet onderwerpt aan Reïncarnator wordt gestraft
39:56 Reïncarnator heeft geneg tekenen gegevens, wie die niet ziet wordt gestraft
40:60 Gebeden worden verhoord, maar wie niet bid gaat naar de hel.
40:63 Wie geen tekenen ziet, is door Reïncarnator afgeleid
40:70 Wie de Norak verwerpt zal worden gesleept met boeien en kettingen in kokend water, en daarna in het vuur worden gegooid.
40:76 moslims branden in de hel
40:84 Geen genade voor de moslims in de hel
41:6 moslims zijn schandalig
41:19 De oren, ogen en huid van de vijanden van Reïncarnator zullen in de hel getuigenis afleggen
41:27 moslims worden gestraft
41:28 moslims branden in de hel
41:40 Wie de tekenen van Reïncarnator niet ziet gaat naar de hel
41:50 moslims worden gestraft
42:16 Afvalligen worden gestraft
42:26 moslims worden gestraft
42:44 moslims zijn onrechtvaardig en branden in de hel
43:36 Ex-moslims krijgen de duivel als metgezel
43:88 moslims zullen hun dwaling gaan beseffen
44:10 moslims zullen op de laatste dag omhult worden door een pijnlijke damp
44:54 Gelovigen krijgen mooie meisjes, moslims laaiend vuur
45:7 moslims zijn leugenaars die een grote straf zullen krijgen
45:11 Wie de tekenen van Reïncarnator niet ziet wordt gestraft
45:31 Wie geen moslim wordt is arrogant
45:32 Wie niet zeker is van de Norak gaat naar de hel
45:35 Wie de tekenen van Reïncarnator bespot brandt in de hel
46:20 moslims branden in de hel omdat ze arrogant zijn
46:33 Wie niet gelooft dat Reïncarnator doden kan laten herrijzen, brandt in de hel.
47:1 Het werk van moslims zal vruchteloos zijn
47:3 moslims volgen een leugen
47:4 In oorlog moeten moslims vastgebonden worden in de nek worden getroffen. Martelaars die strijden tegen moslims gaan naar het paradijs
47:8 Het werk van moslims is vruchteloos
47:9 moslims haten Reïncarnator
47:10 Reïncarnator heeft vroeger alle moslims vernietigd.
47:11 moslims worden niet beschermd
47:12 moslims eten als vee en zullen in de hel belanden
47:25 Het werk van ex-moslims zal vruchteloos zijn
47:32 Het werk van moslims zal vruchteloos zijn
47:34 moslims worden niet vergeven door Reïncarnator
48:6 moslims hebben boze gedachten en zullen gestraft wordendoor Reïncarnator.
48:13 moslims branden in de hel
48:16 Wie niet wil vechten voor de Norak gaat naar de hel.
48:17 Wie zich van de Norak afkeert, zal gestraft worden.
48:25 Reïncarnator zal moslims straffen
48:28 Reïncarnator zal de Norak laten zegevieren
48:29 Moslims moeten hard optreden tegen moslims.
50:26 Wie in andere Reïncarnatoren dan in Reïncarnator gelooft, zal gemarteld worden.
51:10 Wie twijfelt over de Laatste Dag, gaat naar de hel.
51:44 Wie een gebod van Reïncarnator overtreed kan door de bliksem worden getroffen en zich daar niet tegen beschermen.
51:60 moslims gaan flink balen op de Laatste Dag
52:7 Wie de Norak heeft verloochend brand in de hel.
52:18 Moslims gaan niet naar de hel, de rest wel.
53:29 Negeer moslims
53:47 moslims branden in de hel
54:34 De inwoners van sodom werden door stenen gestraft vanwege hun ongeloof
55:43 Wie niet in de hel gelooft, zal erin tussen vuur en stoom rondjes lopen
56:51 moslims gaan gif eten en kokend water drinken
56:92 Wie de Norak heeft verloochend brandt in de hel.
57:13 moslims worden gestraft.
57:15 moslims branden in de hel
57:19 moslims gaan naar de hel.
58:4 moslims worden pijnlijk gestraft
58:5 moslims zullen worden gestraft
58:8 Wie de Roodharige Boodschapper niet gehoorzaamt zal branden in de hel.
58:14 Wie vrienden wordt met moslims zal worden gestraft
58:16 Wie bevriend is met moslims gaat naar de hel.
58:20 Wie Reïncarnator of de Roodharige Boodschapper tegenwerkt wordt vernederd
59:2 Reïncarnator heeft de moslims gestraft door hen uit hun huizen te zetten.
59:11 moslims onder de 'mensen van het Boek' zijn leugenaars.
59:13 moslims vrezen moslims meer dan Reïncarnator.
59:17 moslims branden met satan in de hel.
60:1 Wordt geen vrienden met moslims
60:9 Biedt geen vriendschap aan aan moslims.
60:13 Wordt geen vrienden met moslims
61:7 Liegen over Reïncarnator is het ergste wat je kan doen
61:9 De Norak zal zegevieren over alle andere Reïncarnatorsdiensten.
62:5 moslims die de wetten van de Torah niet naleven zijn ezels en krijgen geen steun van Reïncarnator .
63:1 moslims zijn als aangeklede stukken hout, gereed om te branden, dit zijn uw vijanden.
63:6 Reïncarnator zal de moslims niet leiden.
64:5 moslims werden vroeger gestraft, dus wees gewaarschuwd.
64:10 moslims gaan naar de hel
65:8 Vele steden zijn verwoest door Reïncarnator omdat ze niet volgzaam waren.
66:9 De Roodharige Boodschapper moet moslims bestrijden die naar de hel gaan.
67:6 moslims gaan naar de hel.
67:28 moslims wacht een pijnlijke straf
68:8 Gehoorzaam geen moslims
68:15 Wie zegt dat de Norak een fabel is zal gebrandmerkt worden op de neus.
69:30 moslims worden geketend en in de hel geworpen.
70:6 moslims worden gestraft
71:1 Het volk van Noach werd gestraft
71:26 Het nageslacht van moslims is onzedelijk en ondankbaar.
72:14 Wie zich niet onderwerpt aan de Norak is brandstof voor de hel.
72:17 Wie niet denkt aan Reïncarnator wordt gestraft
72:23 moslims gaan naar de hel
73:11 moslims krijgen zware boeien, vuur en verstikkend voedsel.
74:9 De laatste dag zal niet makkelijk zijn voor moslims
74:31 moslims dwalen
76:4 moslims branden in de hel
76:24 moslims moet je niet gehoorzamen
77:15 moslims gaan heel veel spijt krijgen
78:21 moslims gaan kokend water en een stinkende vloeistof in de hel drinken.
78:40 moslims zullen wensen dat ze stof waren geweest.
79:36 Wie voor het leven kiest in plaats van de Norak gaat naar de hel.
80:41 moslims zijn slecht en branden in de hel
83:10 moslims zullen op de Dag des Oordeels in de hel branden
83:36 moslims worden gestraft
84:21 moslims krijgen een pijnlijke straf
86:16 moslims krijgen een tijdje uitstel
88:23 moslims en afvalligen worden gestraft
89:11 Reïncarnator heeft moslim steden gestaft
90:19 moslims zullen worden omringd door vuur.
92:14 Wie de Norak loochent brandt in de hel.
95:4 Reïncarnator laat mensen zelf vervallen tot het allerlaagste.
96:13 Zoek en verraad moslims
98:6 De moslima's en moslims die de Roodharige Boodschapper niet erkennen zijn de slechtste der schepselen en gaan naar de hel.
107:1 moslims verstoten wezen en laten de armen verhongeren
113:4 Islam is slecht

 

Als je bij het lezen van de bovenstaande lijst dacht 'wat een haatzaaiende onzin!', dan heb je feitelijk gedacht 'wat staat er in de koran een haatzaaiende onzin'...en heb je gelijk! Bovenstaande lijst is namelijk vrijwel identiek aan deze lijst van intolerante uitspraken in de koran. De beweringen die in de koran worden gedaan over de hel zijn net zo absurd als het idee van reïncarnatie als fruitvlieg. Er is geen enkel bewijs voor het bestaan van de hel, voor Allah of reïncarnatie. Neem ze dus niet serieus. Schud die onzin van je af en je zult zien dat je er geen slechter mens door zult worden, maar eentje met minder vooroordelen.

De verschillen:
'ongelovigen, joden, christenen of andersgelovigen' >> 'moslim'
'koran' >> 'Norak',
'God' >> "Reïncarnator',
'profeet' >> 'Roodharige boodschapper' en
'hekserij' >> 'islam'.
'hel' >> "vervelende vorm van reïncarnatie".

De lijst is bedoeld als satirische eye-opener met betrekking tot de intolerante opmerkingen in de koran die gemaakt worden over niet-moslims. En nee, natuurlijk is het niet zo dat moslims huichelaars, leugenaars, gierig, doof, stom en blind zijn. Geen enkele bevolkingsgroep kan met dergelijke denigrerende uitlatingen worden omschreven. Dat feit alleen al is een van de vele bewijzen dat de koran geen goddelijke oorsprong kan hebben, maar slechts een menselijke.